Klagomål

Här kan du få information om hur du kan lämna klagomål eller överklaga beslut.

Inkomma med klagomål

Om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål kontaktar du i första hand vår kundtjänst på info@retriva.se. Beskriv ditt ärende och om du har ytterligare information eller dokumentation så får du gärna bifoga det i samma e-postmeddelande. Märk gärna ditt e postmeddelande med rubriken "Klagomål".

Överklagan av beslut

Tycker du att svaret från oss inte är tillfredsställande har du alltid möjlighet att vända dig till vår kundombudsman som är vår klagomålsansvarig per e-post kundombudsman@retriva.se. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ärendet.

Vi använder oss av cookies, läs mer.